PATRIKE

    RAMAKSHATRIYA       

B M NATH'S 

Kaipidi

ADDRESS KAIPIDI

 

 

ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೈಪಿಡಿ

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಮನೆ ವಿಳಾಸಗಳು.

 

ಈ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ 950 ವಿಳಾಸಗಳಿರುತ್ತದೆ.

 

 

ಈ ಕೈಪಿಡಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

 

ಬಿ. ಎಂ. ನಾಥ್ ಬೈಂದೂರು

 

ಸಂಪಾದಕರು, ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

 

ನಂ.7, ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅರವಿಂದ ಬಡಾವಣೆ,

 

ವಿನಾಯಕನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ, ಬೇಂಗಳೂರು-560 078

                                                                                 

ದೂರವಾಣಿ: 9448058010, 9880605160